H.DALE

Postwar Sec. B. C. 3. A2933 CORPORAL ROYAL AUSTRALIAN

J.ROSS

Postwar Sec. C. D. 11. 22693222 SAPPER ROYAL ENGINEERS

H.ARD

Postwar Sec. D. B. 7. SB12723 PRIVATE ROYAL CANADIAN

J.SAUVE

Postwar Sec. D. C. 13. SC17624 PRIVATE PRINCE PATRICIA’

MORTON,

  Brit. Sec. Y. A. 8 (ashes intered) Colonel